Valikko

Hautajaiset - Hautajaisten jälkeen

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa laadittava perukirja on luonteeltaan sekä perintöveroilmoitus että perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle.

Ennen perunkirjoitusta yksikin pesän osakas voi hankkia perunkirjoitusta varten tarvittavia tietoja pesän omaisuudesta. Hän voi myös maksaa selvästi pesälle kuuluvia laskuja, kuten hautauskuluja, pesän pankkitililtä. Asema pesän osakkaana osoitetaan yleensä seurakunnasta tai maistraatista saatavalla virkatodistuksella, josta sukulaisuussuhde vainajaan käy ilmi. Perunkirjoitusta varten tarvittavien tietojen ja asiakirjojen kokoaminen voi olla aikaa vievää, joten toimiin perunkirjoituksen valmistelemiseksi kannattaa ryhtyä hyvissä ajoin.