Valikko

HOK-Elantos Begravningstjänst

HOK-Elantos Begravningstjänst är en begravningsbyrå grundad 1954 som erbjuder komplett service. Med gedigen yrkesskicklighet sköter vi begravningsarrangemang för alla oavsett religionstillhörighet både i Finland och utomlands.

Vanligen sköter vi alla arrangemang från början till slut. Med det finns saker som ni kan ta hand om själva, om ni så önskar. Ni kan till exempel välja präst samt var jordfästningen och minnesstunden ska äga rum.

HOK-Elantos Juridiska tjänst sköter alla frågor inom familjejuridik med yrkesskicklighet och diskretion. Till våra styrkor hör kvarlåtenskapsrätt, som bouppteckningar, arvskiften och testamenten.

Via oss har ni också tillgång till de bästa transportfordonen i branschen och kunniga experter. Vi betjänar er utan tidsbokning på finska och med tidsbokning på engelska och svenska.

HOK-Elantos Begravningstjänst har 12 byråer i huvudstadsregionen. Ni kan välja den byrå som är närmast till hands för er, alla våra byråer sköter arrangemangen med stor yrkesskicklighet oavsett var jordfästningen eller gravsättningen sker.

Kontaktuppgifter till våra byråer:

Begravningsbyråer

Berghäll, Broholmsgatan 26, 00530 Helsingfors
tfn 010 76 66500
 
Forum, Georgsgatan 23, 00100 Helsingfors
tfn 010 76 66620
 
Tölö, Sibeliusgatan 1, 00250 Helsingfors
tfn 010 76 66530
  
Malm, Kyrkobyvägen 3, 00700 Helsingfors
tfn 010 76 66630
  
Östra centrum, Åbohusvägen 2b, 00930 Helsingfors
tfn 010 76 66590
  
Hagalund, Hagalunds Centraltorn, andra våningen
Tapiotorget 1, 02100 Esbo
tfn 010 76 66570
  
Alberga, Bleckslagargränden 3, 02650 Esbo
tfn 010 76 66610
  
Esboviken, Stensviksvägen 9, 02320 Esbo
tfn 010 76 66640
  
Dickursby, Vallmovägen 3, 01300 Vanda
tfn 010 76 66560
 
Myrbacka, Bäckhagsbrinken 2, 01600 Vanda
tfn 010 76 66600
 
Kervo, Aleksis Kivis vägen 1, 04200 Kervo
tel: +358 10 76 66550
 
Hyvinge, Torggatan 9, 05800 Hyvinge
tel: +358 10 76 66580
 

Utförligare kontaktuppgifter finns här

Ägarkunder får som begravningsförmån -10 % på normalprissatta produkter: kista, urna och klädsel. Dödsbon får Bonus på kista, klädsel, urna, blommor och arrangemang.