Valikko

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

HOK-Elannon Hautauspalvelu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Markku Kivistö, markku.kivisto@sok.fi

3. Rekisterin nimi

HOK-Elannon Hautauspalvelun verkkosivuston tilaus- tarjous- ja ennakkosuunnittelun rekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

HOK-Elannon Hautauspalvelun verkkosivuston kautta asiakas voi tehdä tarjouspyynnön, tilauksen tai ennakkosuunnitelman hautajaisjärjestelyistä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja laskutukseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Henkilötunnus (vain vainajan osalta)
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään asiakkaan luovuttamia tietoja tuotetilauksien/-tarjousten yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

HOK-Elannon Hautauspalvelu voi siirtää asiakastietoja omaan erilliseen tilausjärjestelmään. Asiakastietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja tähän henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

HOK-Elannon Hautauspalvelu
Rekisteriseloste
Siltasaarenkatu 26
00530 HELSINKI