Valikko

Ohjeita omaisille - käyttäjätilien lopettaminen

Ohjeita erilaisten käyttäjätunnusten käsittelyyn kuoleman jälkeen

Nykyisin vainajan tietoa ja käyttäjätunnuksia jää usein erilaisiin sähköisiin palveluihin. Läheiset eivät välttämättä tiedä, mitä palveluita vainaja on eläessään käyttänyt. Ongelma ei välttämättä ole suuri, mutta voi silti olla kiusallista, jos vielä vuosien päästä törmää kuolleen läheisensä Facebook profiiliin.

Lähes ainoa tapa saada selville, mitä palveluita vainaja on eläessään käyttänyt, on käydä läpi hänen mobiililaitteistaan löytyvät sovellukset ja tietokoneensa selaushistoria. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että omaiset tietävät laitteen salasanan ja pääsevät käyttämään laitetta.

On hyvä selvittää, onko vainaja täyttänyt eläessään Digitaalinen tahtoni -lomaketta. Se helpottaa suuresti selvitystyötä, ja silloin usein vältytään laitteiden tarkemmalta tutkimiselta.

Vainajalla voi olla sopimuksia, joiden perusteella peritään käyttömaksua tai kuukausimaksua vainajan luottokortilta. Osa tällaisista palvelun tarjoajista katkaisee sopimuksen, kun luottokortti lakkautetaan. On kuitenkin hyvä varmistaa sopimuksen päättyminen ja ottaa itse yhteyttä palvelun tarjoajaan.

Seuraavassa on ohjeistus yleisimpien verkkopalveluiden tunnusten sulkemisesta tai asettamisesta muistosivuksi.

Facebook. Palvelulla on lomake, jolla kuolleen läheisen profiilin voi poistaa tai muuttaa muistosivuksi. Palvelun lopettamiseen tarvitaan digitaalinen kopio hautausluvasta. Hautausluvan saa paperimuodossa sairaalasta tai hautaustoimistosta.

Facebookin käyttäjät voivat myös itse elinaikanaan määrätä käyttäjätilinsä poistettavaksi kuoleman jälkeen tai määrätä tilillensä ”perintöyhteyshenkilön”, joka voi hallinnoida tiliä käyttäjän kuoleman jälkeen.

Jos Facebookille on annettu etukäteen ohjeet halutusta toimintamallista, noudattavat he niitä ilman poikkeuksia. Mahdollisesta vainajan tahdosta kerrotaan tilin lopetusta pyytäneelle henkilölle, eikä asiaan pysty enää siinä vaiheessa vaikuttamaan.

Tilin poistamisen tai muistotiliksi asettamisen voi aloittaa alla olevasta linkistä: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

LinkedIn. Palveluun tulee ilmoittaa kuolleen käyttäjän nimi, ilmoittajan suhde vainajaan, jäsenen sähköpostiosoite, kuolinpäivä, linkki kuolinilmoitukseen, viimeisin työpaikka sekä vainajan LindkedIn profiilin URL-osoite. Palvelun lopettajan tulee pystyä todistamaan profiilin haltijan kuolema. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kuolintodistuksella tai virkatodistuksella, jossa näkyy kuolinpäivä.

LinkedInillä on yhteydenottolomake, jonka kautta profiilin poistoa voi pyytää:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ts-rdmlp

Twitter. Profiilin poistajan tulee olla lähisukulainen. Tilin poistoon tarvitaan virkatodistus, jolla pystytään todistamaan, että poistoa pyytävä henkilö on tilinhaltijan lähisukulainen.

Profiilin poistamisen voi aloittaa sitä varten luodulla yhteydenottolomakkeella:
https://support.twitter.com/forms/privacy

Instagram. Kuka tahansa voi pyytää profiilin asettamista muistotiliksi. Muistotili on samantapainen kuin Facebookissa, mutta sitä ei voi yhdistää uusiin julkaisuihin tai tunnussanoihin. Muistotiliksi asettamista varten Instagram vaatii jonkin todisteen kuolemasta, esimerkiksi kuolintodistuksen tai linkin kuolinilmoitukseen.

Tilin voi kokonaan poistaa ainoastaan vainajan lähiomainen. Tilin poistoa voi pyytää sähköpostilla. Instagramille tulee toimittaa vainajan syntymätodistus, kuolintodistus sekä virkatodistus, josta käy ilmi pyynnön esittäjän olevan vainajan lähisukulainen.

Muistotiliksi asettamisen voi aloittaa sitä varten luodulla lomakkeella:
https://help.instagram.com/contact/452224988254813

Tilin poistamisen voi aloittaa sitä varten luodulla lomakkeella:
https://help.instagram.com/contact/1474899482730688?helpref=faq_content

Spotify, Netflix, Viaplay
Periaatteessa näiden palveluiden käyttäjätileillä ei ole mitään tietoja, joita lähiomaisille voisi antaa. Kyse on siis ainoastaan sopimuksen lopettamisesta. Lopettajan tulee olla yhteydessä valitun palveluntarjoajan asiakaspalveluun, josta annetaan ohjeet tarvittavista dokumenteista. Netflixin palvelu tosin keskeytyy, kun vainajan luottokortti suljetaan. Spotify on nykyään osa Facebookia, mutta tunnus pitää silti peruuttaa erikseen. Spotifyltä suositellaan, että Spotifyn tunnus lopetetaan ennen Facebook-tunnusta.

DNA/Welho, Sonera, Elisa
Voitte lopettaa palvelut ottamalla yhteyttä yritysten asiakaspalveluun. Yritykset pystyvät itse varmistamaan väestörekisteristä, että asiakas on kuollut.

Google
Lähiomaisen tulee itse lähettää Googlelle vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydetään tilin lopettamista. Hakemukseen tulee liittää mukaan virkatodistus, josta käy ilmi, että profiilinhaltija on kuollut, ja että asiaa hoitava on vainajan lähisukulainen.

Googlelta voi myös pyytää vainajan dokumentteja, kuten kuvia, säästettäväksi. Google päättää tapauskohtaisesti, mitä tietoja vainajan tilistä annetaan omaisille.
Käyttäjä voi myös itse elinaikanaan määrätä tilinsä kohtalosta kuoleman varalta. Käyttäjä voi määrätä tilinsä poistettavaksi tietyn ajan jälkeen, kun tili on ollut käyttämättömänä, tai määrätä luotetun henkilön, joka pääse käyttämään tiliä tietyn ajan ja lataamaan käyttäjän tietoja palvelusta. Tätä ominaisuutta kutsutaan
”tilin käyttämättömyyden hallinta” -ominaisuudeksi.

Google on luonut yhteydenottolomakkeen, jolla pääsette alkuun asioiden hoitamisessa:
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=en&rd=2

Apple id
Apple ei luovuta mitään tietoja tai dokumentteja vainajan tililtä, vaan ne kaikki häviävät tilin mukana. Jotta voi Apple lopettaa tilin, sille tulee toimittaa kopio kuolintodistuksesta.

Voitte aloittaa asian hoitamisen sähköpostilla tai soittamalla Apple Care puhelintukeen: 0800 961 62. Sieltä saatte tarkemmat ohjeet tilin lopettamiseen.