Valikko

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitus on kuolinpesän veroilmoitus perintöverotusta varten ja perustana myöhemmälle perinnönjaolle.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan mm.

 • Sukuselvitys, josta käyvät ilmi perilliset
 • Ensin kuolleen puolison perukirja ja mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja
 • Testamentti ja avioehtosopimus
 • Lahjakirjat
 • Selvitys vainajan ja lesken omaisuudesta kuolinpäivänä
  • saldotodistukset pankkitileistä, arvo-osuuksista ja sijoituksista
  • lainhuutotodistukset kiinteistöistä
  • isännöitsijäntodistukset asunto-osakkeista
 • Selvitys vainajan ja lesken veloista ja kuolinpesän vähennyksistä
  • saldotodistukset pankkilainoista ja luottokorteista
  • tositteet hautauskuluista
  • tositteet vainajalta jääneistä laskuista

Kun perunkirjoitus on toimitettu, mahdolliset velat maksettu ja kuolinpesä muuten selvitetty, voidaan toimittaa perinnönjako. Toimistomme hoitaa tarvittaessa kaikki pesänselvitykseen ja perinnönjakoon liittyvät toimet.

HOK-Elannon Lakipalvelu tekee puolestanne perukirjan ja auttaa selvitystyössä.  Lakipalveluidemme yhteystiedot löydätte täältä. Perunkirjoituksen alkuneuvottelun voi hoitaa myös puhelimitse.

Perukirjasta tulee käydä ilmi mm.

- Perilliset, leski, mahdolliset toissijaiset perilliset ja testamentinsaajat

- Testamentin ja avioehtosopimuksen sisältö

- Ennakkoperinnöt ja tietyt muut lahjat

- Vetoaminen lesken suojasäännöksiin

- Henkivakuutukset

HOK-Elannon Lakipalvelun palveluihin kuuluvat myös mm.